Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

Poslední aktualizace 17.června 2016

Pravidla ochrany soukromí

Zajištění ochrany osobních informací, které poskytujete, je pro společnosti Jeunesse Global prioritou. Naše pravidla ochrany soukromí byla vyvinuta jako rozšíření našeho závazku spojovat kvalitní produkty a služby s poctivostí v jednání s našimi uživateli a odráží náš závazek týkající se ochrany důvěrných informací a bezpečnosti.

Použitím našich internetových stránek poskytujete souhlas se shromažďováním a použitím informací ze strany společnosti Jeunesse, jak jsou popsány v našich pravidlech ochrany důvěrných informací.

Společnost Jeunesse plní pravidla ochrany soukromí týkající se oznámení, výběru, dalšího přenosu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání.

Tato pravidla ochrany soukromí se týkají shromažďování a použití dat prostřednictvím internetových stránek www.jeunesseglobal.com, www.jeunesseglobal2.com (společně jako „Internetové stránky“), aplikace pro smartphony JMobile™ a aplikace pro smartphony [*]™ (společně jako „Aplikace pro smartphony“).  Internetové stránky a aplikace pro smartphony se společně označují jako „stránky Jeunesse“.

Chceme, aby vaše využití stránek Jeunesse a služeb, které nabízíme, bylo produktivní a bezpečné; maximálně se snažíme, abychom uchovali vaše informace v důvěrnosti a vždy je v našem systému zabezpečili.

Pokud máte otázky nebo obavy týkající se tohoto prohlášení, nejprve byste měli kontaktovat pana Douga Whiteheada na adrese privacy@JeunesseglobalHQ.com

Naše pravidla ochrany soukromí jsou určena k tomu, abyste chápali, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme osobní informace, které nám poskytujete, a abychom vám pomohli provádět informovaná rozhodnutí, když používáte tuto stránku a naše produkty a služby.

Osobní informace

Stránky Jeunesse shromažďují různé typy osobně identifikovatelných informací, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Když si stáhnete a budete používat aplikace pro smartphony, automaticky shromažďujeme informace týkající se typu zařízení, které používáte, verzi operačního systému a identifikátor zařízení. Nežádáme vás o přístup ani o sledování jakékoliv lokality na základě informace z vaší aplikace JMobile, a to kdykoliv během stahování nebo použití aplikace JMobile. Nicméně vás prosíme o přístup a sledování lokality na základě informace při použití [IA App].

Občas vám posíláme push oznámení, abychom vás upozornili na jakékoliv akce nebo slevové kampaně, které právě probíhají. Pokud si již nepřejete dostávat tento typ komunikace, můžete ji odhlásit na úrovni zařízení. Abychom zajistili, že dostáváte správná oznámení, budeme potřebovat shromáždit určité informace o vašem zařízení, jako je operační systém a identifikační informace o uživateli.

Abychom přizpůsobili naše následné komunikace, které vám zasíláme, a neustále zlepšovali naše produkty a služby, můžeme vás také požádat o to, abyste nám dobrovolně poskytli informace týkající se vašich osobních nebo profesních zájmů, demografické údaje, zkušenosti s našimi produkty a preferované způsoby kontaktování.

Obecně vzato, můžete navštívit stránku Jeunesse, aniž byste zadávali jakékoliv osobně identifikovatelné informace.  Pokud se však rozhodnete zadat objednávku na stránce Jeunesse, požadujeme, abyste poskytli své jméno, doručovací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo kreditní karty a datum její expirace.

Všechny tyto informace jsou pro nás nezbytné, abychom dokončili transakci a oznámili vám stav vaší objednávky.

Pro distributory platí, že účelem stránky Jeunesse je spravovat vaše distributorské činnosti, preferované zákazníky a síť distributorů.  Pokud jste distributorem, stránka Jeunesse vám umožňuje objednat produkty a spravovat vaše distributorské aktivity.

Za účelem použití aplikace JMobile nebo administrační část internetových stránek musíte mít přihlašovací údaje distributora, které vám poskytne společnost Jeunesse.

Při registraci distributora Jeunesse, který tím dostane přístup ke stránkám www.Jeunesseglobal.com a www.JeunesseGlobal2.com, shromažďujeme vaše osobně identifikovatelné údaje, včetně vašeho jména, domácí nebo obchodní adresy, telefonních čísel, e-mailové adresy, IP adresy, čísla kreditní karty a data expirace, informací o bankovním účtu (pro přímý vklad nebo přímý výběr), a různé identifikační údaje vydané daným státem, včetně čísla vašeho pasu, daňového identifikačního čísla, čísla občanského průkazu, čísla sociálního pojištění atd. Můžeme také shromažďovat skenované kopie průkazů totožnosti vydaných daným státem, které obsahují fotografie.

Tyto údaje jsou nezbytné ke správě distribučních aktivit společnosti Jeunesse pro účely identifikace, kdo jste, umístění vaší distributorské pozice a pozic distributorů pod vámi, pro správu dodržování pravidel, objednávky produktů, uznávání a odměny a kalkulace provizí a platby.

V linii směrem nahoru povolujeme přístup pouze k následujícím osobně identifikovatelným informacím: vaše jméno, země, ve které jste registrováni, vaše uživatelské jméno a jméno vašeho sponzora.

Vašemu sponzorovi povolujeme přístup k vašemu jménu, e-mailové adrese a telefonnímu číslu.

Pokud se rozhodnete, že použijete replikované internetové stránky, zobrazíme osobně identifikovatelné informace, které výslovně zvolíte: jméno, URL stránky, telefonní číslo.

Kromě toho shromažďujeme osobní informace třetích stran od zákazníků, včetně jejich jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, čísla kreditní karty a data expirace.

Tyto osobně identifikovatelné informace se používají ke změně objednávek produktů a zaslání produktů, ne však pro jakékoliv jiné účely.

Osobně neidentifikovatelné informace, které se shromažďují automaticky

Stejně jako u většiny webových stránek, i my shromažďujeme informace a ukládáme je do protokolovacích souborů. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, typ domény, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránku, operační systém, datum/čas razítka a/nebo clickstream data.

Používáme software mobilní analýzy, který nám umožňuje lépe porozumět funkčnosti našich aplikací pro smartphony na vašem zařízení. Tento software může zaznamenat informace, např. jak často aplikaci používáte, události, které nastaly v rámci aplikace, agregované použití, data o výkonu a odkud byla aplikace stažena. Informace, které ukládáme, nespojujeme v rámci analytického softwaru s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi, které poskytnete v rámci aplikací pro smartphony.

Doplnění informací

Abychom chránili váš účet, můžeme čas od času doplnit osobní informace, které nám poskytnete, informacemi z externích zdrojů.

Používáme služby od špičkových poskytovatelů IT služeb k ověření vaší totožnosti, abychom zabránili zneužití vašeho účtu nebo společnosti třetími stranami.

Svědectví/Ověření produktů

Pokud poskytnete svědectví nebo hodnocení produktu na stránkách Jeunesse, měli byste si být vědomi toho, že jakékoliv osobní informace, které poskytujete, mohou přečíst, získat nebo použít libovolní uživatelé těchto fór a mohli by je využít k zasílání nevyžádaných zpráv.

U svědectví požadujeme před publikováním jména a videa svědectví souhlas zákazníka.

Pokud vložíte komentář na veřejné fórum, neneseme odpovědnost za osobní informace, které se rozhodnete v těchto komentářích publikovat.

Pokud chcete odstranit osobní informace, které se zobrazují na stránkách Jeunesse ve veřejné části, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@Jeunesseglobal.com

Jak vaše informace používáme

Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, doručovací adresu a/nebo telefonní číslo k poskytování kvalitní zákaznické podpory nebo k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ve věci stavu zakázky, záležitostí týkajících se produktu nebo plnění a aktivit týkajících se jiných zákaznických služeb.

Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, doručovací adresu a/nebo telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat ohledně nabídek nových produktů, speciálních slevových akcí, newsletteru, výzkumu trhu a plnění smlouvy distributora a jiných aspektů vašeho použití stránek Jeunesse.

Pokud si však nepřejete dostávat takovou komunikaci, máte možnost se kdykoliv odhlásit a dále už nebudete kontaktováni, pokud nezadáte objednávku produktu.  V daném případě vám pošleme potvrzení objednávky.

Občas vás můžeme požádat, abyste zodpověděli na otázky průzkumu ohledně současných nebo budoucích produktů Jeunesse a také určili hodiny, které jste na každé pozici odpracovali v rámci kompenzačního plánu.  Účast v těchto průzkumech je vždy dobrovolná. Odpovědi v rámci průzkumu se používají pouze souhrnně a nikdy nejsou spojeny s jednou osobou.

Příležitostně můžeme sdílet souhrnná data s našimi dceřinými společnostmi a partnery rozvoje, abychom usnadnili vývoj nových produktů a zlepšili zákaznické služby a celkovou spokojenost zákazníka.

Sdílení a výběr informací

Společnost Jeunesse není informační společností.

Nezapojujeme se do prodeje profilů, kontaktů, zvyklostí při používání internetových stránek, chování, nákupních vzorců nebo demografických informací našich zákazníků, partnerů nebo uživatelů.

Informace, které o vás získáme, používáme ke zpracování objednávek, výplatě provize a poskytování nejlepších možných individuálních služeb.

Nebudeme používat ani předávat dál osobně identifikovatelné informace, které nám poskytnete online, a to způsobem jiným než těmi, které jsou uvedeny výše, aniž bychom vám dali dříve vědět a nabídli vám možnost volby. Také vám dáme možnost dát nám vědět, pokud si nepřejete od nás dostávat nevyžádané materiály přímého marketingu, a my uděláme maximum, abychom takové žádosti respektovali.

Zástupci/Poskytovatelé služeb

Využíváme třetích stran, např. přepravní společnosti, k realizaci objednávek a firmy poskytující služby zpracování kreditních karet k tomu, abychom vám účtovali zboží a služby.

Používáme Live Chat k tomu, abychom vám pomohli, pokud budete mít během používání našich stránek jakékoliv otázky, případně pokud budete mít otázky týkající se vaší objednávky.

Když si zakoupíte produkt a používáte naše stránky, budeme sdílet vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla třetí strana poskytovat danou službu.

Tyto třetí strany nesmí použít vaše osobní informace pro propagační účely nebo jakýkoliv jiný účel, kromě toho, co je nezbytné k poskytování služeb nám.

Převod obchodní činnosti

V případě, že bude společnost Jeunesse předmětem převodu obchodní činnosti, jako je fúze, převzetí společnosti jinou společností nebo prodej veškerých aktiv nebo jejich části, vaše osobní informace budou pravděpodobně převedeny spolu s ostatními aktivy.

O jakékoliv takové změně vlastnictví nebo kontroly vašich osobních informací, stejně jako o případné volbě, kterou budete mít ohledně vašich osobních informací, budete informováni e-mailem a/nebo výrazným oznámením na našich internetových stránkách.

Odmítnutí právní odpovědnosti

Kromě okolností popsaných výše může společnost Jeunesse poskytnout nebo předat informace, když budeme mít v dobré víře za to, že je to nezbytné: (i) k plnění zákona, v rámci soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu popsaného na našich internetových stránkách; (ii) k prosazování nebo aplikaci podmínek smlouvy uživatele; nebo (iii) k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti stránek Jeunesse, našich uživatelů nebo jiných osob.

Odkazy na jiné stránky

Tyto stránky Jeunesse obsahují odkazy na jiné stránky, které nejsou majetkem ani nejsou pod kontrolou společnosti Jeunesse.

Buďte si prosím vědomi, že společnost Jeunesse není zodpovědná za postupy ochrany soukromí těchto jiných stránek.

Nabádáme vás k tomu, abyste si toho byli vědomi, když odcházíte z našich stránek, a abyste si přečetli pravidla ochrany soukromí všech internetových stránek, které shromažďují osobní informace.

Tato pravidla ochrany soukromí se vztahují pouze na informace, které jsou shromážděny na těchto stránkách Jeunesse.

Pomůcky pro sociální média

Naše internetové stránky zahrnují funkce pro sociální média, jako např. tlačítko To se mi líbí pro Facebook, a také pomůcky, jako je tlačítko ShareThis nebo interaktivní miniprogramy, které na našich stránkách běží.

Tyto funkce mohou získávat informace o vaší IP adrese, které stránky navštívíte na našich stránkách a mohou nastavit cookie k tomu, aby funkce pracovala správně.

Funkce a pomůcky sociálních médií hostuje buďto třetí strana, nebo jsou hostovány přímo na našich internetových stránkách.

Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí pravidly ochrany soukromí společnosti, která je poskytuje.

Sledovací informace

Společnost Jeunesse nesleduje online aktivitu uživatelů stránek Jeunesse v průběhu času ani neumožňuje jiným subjektům, aby to na stránkách Jeunesse dělaly.

Protokolovací soubory

Jako většina internetových stránek, i stránky Jeunesse zaznamenávají určité sledovací informace, kdykoliv někdo navštíví stránky.

Pro každou webovou stránku, která je zhlédnuta, náš webový server zaznamená IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a jméno stránky, která byla zhlédnuta.

Používáme sledovací službu dodávanou třetí stranou, která využívá sledovací technologie ke sledování neosobních informací o návštěvnících našich stránek.

Tyto informace nejsou spojeny s žádným konkrétním uživatelem a používají se jako celek k udržování, sledování a zlepšování výkonu stránek Jeunesse.

Soubory cookies

Soubor cookie je malý kousek informace, který uloží váš prohlížeč na pevný disk vašeho počítače.

Stránky Jeunesse používají cookies k jedinému účelu, a to je jedinečná identifikace našich uživatelů a zabezpečení jejich osobních informací.

Také používáme cookies ke sledování procesu vaší objednávky bez požadování opakovaného zadání nebo opětovného ověření hesla nebo osobních informací na každé jednotlivé stránce webových stránek.

Cookie neukládá tyto informace na serveru Jeunesse, ale ve vašem počítači, a aktivuje se pouze tehdy, když navštívíte stránky Jeunesse.

Když přijmete cookie ze stránek Jeunesse, vaše soukromí ani bezpečnost nejsou narušeny.

Nikdo kromě společnosti Jeunesse nemá k informacím přístup.

Sledovací technologie třetích stran

Někteří z našich obchodních partnerů používají na našich stránkách cookies a web beacons.

Nemáme ke sledovacím funkcím třetích stran přístup, ani nad nimi nemáme kontrolu.

Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Můžeme využívat softwarovou technologii zvanou clear gifs (neboli Web Beacons/Web Bugs), která nám pomáhá lépe spravovat obsah na našich internetových stránkách získáním informací o tom, jaký obsah je efektivní.

Clear gifs je malá grafika s jedinečným identifikátorem, který má podobnou funkci jako cookies, a používají se ke sledování online pohybu uživatelů našeho webu.

Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou clear gifs viditelně vloženy na webové stránky a mají přibližně velikost tečky na konci věty.

Informace získané prostřednictvím clear gifs nejsou vázány na osobní informace našich zákazníků.

Můžeme použít clear gifs v našich html e-mailech, aby nás informovaly, které e-maily příjemce otevřel.

To nám umožňuje změřit efektivitu určitých komunikačních cest a efektivitu našich marketingových kampaní.

Pokud nechcete tyto e-maily dostávat, viz prosím kapitola „Jak používáme vaše informace“.

Flash Cookies

K získávání a ukládání informací nepoužíváme flash cookies.

Uchování dat

Vaše informace uchováme tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní a dokud bude potřeba poskytovat vám služby; vaše informace použijeme, jak to bude nezbytné, abychom splnili naše právní povinnosti, řešili spory a vymáhali plnění našich smluv.

Pravidla pro e-maily a odhlášení odběrů e-mailů

Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, abychom vás mohli informovat o následujícím:

1. Stav registrace uživatele (včetně potvrzení přihlášení k účtu).

2. Stav objednávky a oznámení o dodávce.

3. Online průzkum zákaznické spokojenosti.

4. Velké změny na internetových stránkách, přidání nových produktů nebo služeb.

5. Propagační a marketingové materiály, o kterých se domníváme, že mohou být pro vás užitečné.

Pokud si nepřejete dostávat informace o produktech nebo službách, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat, můžete změnit možnosti oznámení v nastavení účtu.

Pokud si nepřejete dostávat kterékoliv z těchto e-mailů, můžete se rozhodnout zrušit odběr e-mailů na adrese unsubscribe@Jeunesseglobal.com nebo podle pokynů uvedených v každé e-mailové komunikaci.

Ochrana vašich soukromých informací

Společnost Jeunesse se zavazuje zajistit bezpečnost vašich informací. K zabránění přístupu nebo zveřejnění, k zachování přesnosti dat a k zajištění vhodného použití informací jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které získáváme online. Můžeme dát prioritu ochraně vašich osobně identifikovatelných informací a podniknout obchodně přiměřená opatření k zajištění a ochraně takových informací.

Stránky Jeunesse používají vrstvu bezpečných socketů (SSL) k šifrování přenosu citlivých informací, jako je heslo k účtu a fakturační údaje, včetně kreditní karty, z vašeho internetového prohlížeče na náš webový server.

Na vašem účtu se zobrazí pouze poslední čtyři (4) číslice vaší kreditní karty.

Pokud u nás zadáte objednávku, budete mít příležitost zvolit si, zda si přejete mít svá čísla kreditních karet uložená v našem systému.

E-maily, které nám pošlete, nemusí být bezpečně zajištěné, pokud nebude uvedeno, že budou provedena bezpečnostní opatření před přenosem vašich informací. Z toho důvodu vás žádáme, abyste nezasílali důvěrné informace, např. čísla kreditních karet nebo čísla účtů, prostřednictvím e-mailů.

Stejný protokol SSL také slouží k autorizaci stránek Jeunesse a brání tomu, aby se neoprávnění „hackeři“ vydávali za kteroukoliv z našich stránek, zatímco jste připojeni ke svému účtu. Toho se dosahuje „digitálním certifikátem“, který je „průkazem totožnosti“, který nelze zapomenout.

Pokud se jiná stránka pokusí falešně se vydávat za stránku Jeunesse, váš internetový prohlížeč zobrazí varování uvádějící, že je problém s digitálním certifikátem stránek Jeunesse. Nepřihlašujte se k žádné z těchto stránek, pokud vidíte jakékoliv takové varování.

Řídíme se obecně přijatými standardy pro daný obor k ochraně osobních informací, které jste nám poskytli, a to jak během přenosu, tak při jejich přijetí.

Žádná metoda přenosu po internetu nebo metoda elektronického ukládání však není naprosto bezpečná.  Proto ačkoliv usilujeme o to, abychom používali komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních informací, nemůžeme garantovat jejich absolutní bezpečnost.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně bezpečnosti na našich internetových stránkách, můžete nám poslat e-mail na adresu privacy@jeunesseglobal.com.

Aktualizace vašich osobních informací

Preferovaní zákazníci a distributoři mohou kdykoliv aktualizovat nebo opravit své osobní informace návštěvou sekce „Můj profil“ na stránkách Jeunesse.

Pokud si přejete mít přístup ke svým informacím, mazat je nebo je opravovat, vyplňte prosím ticket na linku podpory prostřednictvím svého JOffice nebo nás kontaktujte telefonicky.

Požadavky na přístup budou vyřízeny do 30 dnů od podání požadavku.

Pravidla pro děti

Internetové stránky nejsou určeny k použití dětmi a dětem do 13 let věku není dovoleno tyto internetové stránky používat. Neměly by nám také posílat žádné osobní údaje. Vědomě nezpracováváme ani nevyžadujeme informace od dětí mladších 13 let.

Změny v těchto pravidlech ochrany soukromí

Pokud se rozhodneme změnit naše pravidla ochrany soukromí, zveřejníme tyto změny v těchto pravidlech soukromí, na domovské stránce a na jiných místech, které považujeme za vhodné, abyste si byli vědomi toho, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých případných okolností je zveřejňujeme.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tato pravidla ochrany soukromí, proto si je prosím pravidelně ověřujte.

Pokud budeme provádět zásadní změny těchto pravidel, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo oznámením na naší hlavní stránce, než změna vstoupí v účinnost.